اسما الحسنی 2

نام های پر برکت خداوند وتاثیرات روح بخش

آشنایی با کلام خداوند و نام های پربرکت

« غني»

 به قصد بي نيازي ذكر آن موثر است. يكي از اسماء الحسني خداوند غني است. يعني كسي كه از همه چيز و همه كس بي نياز مي باشد. هر كس روزي 7 بار يا غني بگويد، بي نياز گردد. شيخ رجب برسي مي گويد: هر كس در نماز جمعه 10 هزار بار يا غني بگويد و حيواني نخورد و 10 جمعه ادامه دهد، خداوند او را بي نياز در دنيا و آخرت گرداند. عدد ابجد حروف غني برابر با 1060 مي باشد.

«غياث»

به قصد داد رسي و فرياد خواهي و دستگيري، ذكر آن موثر مي باشد. غياث، يعني فرياد رس. شيخ صدوق مي فرمايد: خداوند خود را غياث نام نهاد و بندگاني تربيت كرد و فرشتگاني را مامور فرمود، كه مدبرات امور و فرياد رس مخلوق باشند. اجابت دعوت گرفتاران و بيچارگان در تجلي اين اسم مبارك است كه خصوص پروردگار عالميان است. گفته اند خداوند به عدد اسماء خود 99 اسم مرداني را آفريده است، مانند: حضرت خضر (ع) و پيغمبر(ص) كه در جهان خلقت فريادرس بيچارگان هستند و مراد از الغوث، قائم آل محمد(ص) مهدي(عج الله) منتَظَر است. عدد ابجد غياث برابر با 1511 مي باشد.

«فاطر»

به قصد قضاء حوائج و قدرت صنعت، ذكر آن موثر مي باشد. فاطر به معني آفريننده، خالق، آغاز كننده در كار نظم دهنده و در كار و ناظم آمده است. عدد ابجد فاطر 290 مي باشد.(برابر اسم مريم)

«فتّاح»

 به قصد گشايش كارها و كشف معظلات ذكر آن موثر است و به معني گشاينده و بسيار گشاينده. گشودن تمام درهاي بسته، كشف مجهولات و مبهمات و فتح ابواب ملكوت و برطرف كردن پرده ها و حجاب ها از دل، "فتّاح" نام مخصوص پروردگار است كه ابواب رحمت و معرفت را مي گشايد. شيخ رجب برسي مي نويسد: هر كس پس از نماز صبح دست به سينه گذارد و 77 بار بگويد يا فتاح خداوند حجب جهل و ظلالت را از دل او برطرف ميكند و درها به سوي او گشوده مي شود و از علم لدني بهره مند گردد. عدد ابجد فتاح 489 می باشد.

«خالق»

 به قصد هدایت به راه حق و مستقیم ذکر آن موثر است. خالق یعنی شکافنده ی دانه و آفریننده و جدا کننده. عدد ابجد خالق 211 می باشد.

«فرد»

 به قصد مصونیت از چشم مردم، ذکر آن موثر است. فرد به معنی تنها،یگانه، منفرد و یکی از اسماء الحسنی خداوند است. عدد ابجد فرد 284 می باشد.

«قاضی»

 به قصد حوائج و حکم به حق، ذکر آن موثر است. قاضی نامی است مشتق از قضا و قضاوت کننده، دادگستر و حاکم و برآورنده خواستها و نیازها. عدد ابجد قاضی 911 می باشد.

«قدوس»

 به قصد مصونیت از زشتی و پلیدی، ذکر آن موثر است. قدوس به معنی طاهره، مطهره، تطهیر و تنزیه است. قدوس آفریننده ای است که هیچ شباهتی به مخلوق ندارد. حضرت امام رضا(ع) فرمودند" هر کس در وقت زوال 170 بار بگوید یا قدوس از شر نفس اماره و شرور نفس شیطان مصون خواهد ماند". عدد ابجد قدوس 170 می باشد.

«قاهر»

به قصد غلبه بر دشمن ذکر آن موثر است. یکی از اسماء الحسنی الهی قاهر است، یعنی غالب و مسلط بر زنده کردن و میراندن موجودات است و قهر به معنی هلاکت همه چیز آمده است. عدد ابجد قاهر 306 می باشد.

«قادر»

به قصد سلطه بر کار، چیرگی بر خصم، ذکر آن موثر است و یکی از اسماء خداوند می باشد. هر کس در هنگام وضو314 یا 36 یا 8 مرتبه بگوید یا قادر بر دشمن غلبه یابد، هر قدر که دشمن و به هر اندازه قوی و قدرتمند باشد. عدد ابجد قادر 308 می باشد.

«قدیر»

به قصد سلطه بر کارها، ذکر. آن موثر است. یکی از اسماء الحسنی خداوند نام مبارک قدیر است. نام قدیر متجاوز از 45 مرتبه در قرآن بیان شده است. عدد ابجد قدیر 314 می باشد. 

«قدیم»

به قصد طول عمر با عزت، ذکر آن موثر است. قدیم یعنی بر همه چیز مقدم است و بر هر چیز و هر کس سابقه دارد. زمان و مکان و جهات و همه موجودات مخلوق اویند. عدد ابجد قدیم154 می باشد.

«قریب»

به قصد تقرب و قرب به حق ذکر آن موثر است. قریب یعنی به همه کس و همه چیز نزدیک و به معنای دانا و عالم هم می باشد، کلمه قریب و مشتقات آن متجاوز از 50 مرتبه در قرآن مجید بیان گردیده است. عدد ابجد قریب 312 می باشد.

«قوی»

به قصد حفظ از شر و فتنه ذکر آن موثر است. قوی یعنی نیرومند، توانا. او قوی است و همه قوت ها و قدرت ها از اوست. شیخ رجب برسی گوید: هر کس دشمنی دارد که قادر بر دفع او نیست، آرد خمیر نماید و هزار دانه مانند دانه تسبیح کند و به طیور و پرندگان دهد و به هر یک بگوید یا قوی، خداوند شر دشمن را از او دفع می نماید.در قرآن مجید، کلمه قوی و مشتقات آن متجاوز از 50 مرتبه آمده است. عدد ابجد قوی 116 می باشد.

«قیوم»

به قصد رفع خوف و وحشت ذکر آن موثر است. قیوم به معنای قائم، دائم، پایدار و جاویدان. هر موجودی قائم به اوست و قیومیت تمام موجودات به اراده اوست. از پیغمبر خدا(ص) روایت شده است که" هر کس روزی 41 مرتبه بگوید"یا حی یا قیوم، یا لا اله الا انت، اسئلک ان تحیی قلبی بنور معرفتک ابدا یا الله" دل او زنده گردد". عدد ابجد قیوم 156 می باشد.

«قابض»

 به قصد طول عمر، ذکر آن موثر است. پروردگار عالم است که ارواح را در اجساد بسط می دهد و ارواح را از ابدان قبض می کند. اوست که قابض مطلق است قبض یعنی گرفتن. عدد ابجد قابض 603 می باشد.

«باسط»

به قصد توسعه معاش و گسترش دانش و علم، ذکر آن موثر است. باسط به معنای گسترش دهنده و بسط درتمام موالید عالم و ذرات که به اراده و مشیت پروردگار می دهد و می گیرد. شیخ رجب برسی: هر کس دست به دعا بردارد و ده مرتبه بگوید، یا قابض یا باسط، هیچگاه محتاج نگردد. عدد ابجد باسط 72 می باشد.

«کریم»

به معنی بخشنده، گرامی، عزیز، از اسماء الحسنی خدای بزرگ است. خداوند کریم است، یعنی کرمش به رایگان به همه ی انسانها از هر زبان و در هر زمان و مکان می رسد. او هر صدای خفیف و پنهان یا آشکار را می شنود و به کرامت و کرم خویش پاسخ می دهد. عدد ابجد کریم 270 می باشد.

«کافی»

به قصد کفایت در امور حوائج، ذکر آن موثر است. معنی کافی کفایت کننده ی از معاش و برآورنده حوائج است و هرکس به خدای کافی توکل کند به مخلوق محتاج نگردد. عدد ابجد کافی 111 می باشد.(برابر حرف الف)

«کبیر»

به قصد هدایت به مقصد، ذکر آن موثر است. کبیر به معنی بزرگوار با جلال و جبروت و بزرگتر از حد وصف می باشد. در حدیث قدسی است که هر کس از هر چیز و هر مقام بترسد، اگر 50 مرتبه بگوید یا کبیر خداوند او را از شر دشمن، ایمن گرداند. عدد ابجد کبیر برابر با 232 می باشد.

«کاشف الضر»

به قصد رفع الم و دفع ستم، ذکر آن موثر می باشد و معنی برطرف کننده ناخوشی، نابود کننده بدحالی و ضرر و زیان می باشد. عدد ابجد کاشف الضر 1431 می باشد.

«لطیف»

به قصد رفع شداید و سختی ها ذکر آن موثر است و به معنی مهربان و نیکی کننده می باشد. هر کس به ذکر یا لطیف مداومت کند، سختی ها و ناراحتی های او برطرف گردد. حضرت امام رضا(ع) فرمودند"هر کس هشتاد مرتبه بگوید "یا لطیف" مرادش از درگاه الهی حاصل گردد". بعد از ذکر سجده خواندن این دعا بسیار ثواب دارد "یا لطیف ارحم عبدک الضعیف". عدد ابجد لطیف برابر 129می باشد.

«متکبر»

به قصد دوستی خلق ذکر آن موثر است. اصل آن کبریایی بوده که اسم تکبر و تعظیم است. متکبر، نهایت کبریایی است که ظلم و ستم در ساحت کبریایی او راه ندارد، او ظاهر کننده بزرگواری است. کلمه متکبر از اسماء الحسنی خداوند است و مشتقاتش متجاوز از 160 مرتبه در قرآن مجید تکرار شده است. عدد ابجد متکبر برابر با 262 می باشد.

«مُهَیّمِن»

 به قصد صفای باطن و روشنی ضمیر ذکر آن موثر می باشد. مهیمن به معنای شاهد است و از ریشه امین گرفته شده و امین نامی است از نام های خداوند بزرگ مهیمن بنا شده است به زیادتی میم و یاء و گفته می شود که یکی از اسماء الحسنی پروردگار است در کتابهای آسمانی. شیخ رجب برسی: هر کس 125 مرتبه بگوید یا مهیمن خداوند صفای باطن به او مرحمت می فرماید. حضرت امام رضا(ع) فرمود: هر کس صد مرتبه بگوید یا مهیمن بر باطن امور آگاه می گردد. خداوند مهیمن است، یعنی قائم به امور خالق است و مراتب و شاهد به احتیاج بندگان و اسرار مخلوق خود را در هر زمان و مکان می داند و نیاز به احتیاج آنان را برآورده می کند و رشد و کمال باطنی به آنها مرحمت می نماید. عدد ابجد حروف مهیمن برابر 145 است.

«مومن»

به قصد حفظ از شر و نیل به حقیقت ذکر آن موثر است. مومن به معنی مصدق و ایمان در لغت به معنی تصدیق است. مومن یعنی امان دهنده و امن و اطمینان دهنده است. حضرت امام رضا(ع) فرمودند: هر کس کلمه ی مومن را نقش بر انگشتر نقره نماید و به دست کند، بر دشمن پیروزی یابد و هر کس هر روزی 167 مرتبه بخواند یا مومن از وسواس شیطان و خدعه و مکر در امان باشد. کلمه ی مومن یکی از اسماء الحسنی الهی است و مشتقات آن متجاوز 750 مرتبه در قرآن کریم، تکرار شده است. عدد ابجد مومن برابر با 136 می باشد.

«مصور»

به قصد ایجاد بهترین صورت و شاهکار و زیبایی ذکر آن موثر است. مصور یعنی نقاش و نقش بند، تمثال گر و تصویر کننده. و مصور صورت کائنات. عدد ابجد آن برابر با 3360 می باشد.

«مجید»

به قصد جمال و جلال یافتن ذکر آن نافذ می باشد. مجید به معنی عزت، ذکر، مراقبت و جلالت است. مجید یعنی، خدایی که همه او را تمجید کرده اند و بزرگ داشته اند. شیخ رجب برسی: "ماجد و مجید" از اذکاری است که هر کس مداومت نماید، نوری در صورت و دلش می تابد، یا ماجد و یا مجید، یعنی، بزرگوار و عطا بخش. عدد ابجد مجید برابر با 57 می باشد.

«مبین»

به قصد حفظ از گرسنگی ذکر آن موثرمی باشد. مبین یعنی روشنگر و استوار، بیان شده، ظاهر کننده و آشکار کننده، در آیات قرآن متجاوز از 110 مرتبه کلمه ی مبین و مشتقات آن به معانی مختلف بیان شده است.

«محیط»

 به جهت تسلط بر امور، ذکر آن موثر می باشد. محیط احاطه کننده ی علمی بر تمام اشیاء را گویند. خداوند بر همه ی جهان و جهانیان احاطه دارد. عدد ابجد برابر با 67 می باشد.

«مُقیت»

به جهت نظم بر امور ذکر آن موثر می باشد و به معنی قوت و روزی دهنده خلق می باشد. مقیت به معنی نگاهدارنده از هر افت و حادثه و بلا و حافظ همه ی موجودات از قحطی و ویرانی. عدد ابجد مقیت برابر با 550 می باشد.

«منان»

به جهت کسب نیکویی، ذکر آن موثر است. یعنی بسیار منت نهادن، احسان کردن، عدد ابجد منان برابر با 141می باشد.

«مالک»

 به قصد دوام حکومت و دوستی، ذکر آن موثر است و به معنی صاحب و پادشاه می باشد. شیخ رجب برسی می گوید: هر کس هر روز 64 مرتبه بگوید "یا مَلِکُ یا مالِک"، مالکیت او دوام یابد. کلمه ی ملک و مالک و مشتقات آن بیش از 115 مرتبه در قرآن آمده است. عدد ابجد مَلِک برابر با 90 و عدد ابجد مالک برابر با 91 می باشد.

«نور»

به قصد روشنی دل و هدایت به کمال، ذکر آن موثر می باشد. نور به معنی منیر و نور بخش است. کلمه نور متجاوز از 50 مرتبه در قرآن آمده است. شیخ رجب برسی گوید: هر کس هزار بار بگوید "یا نور" خداوند ظاهر و باطن او را روشن و منور می گرداند، نور مطلق اوست که منور تمام پیدا و پنهان و دیدنی و ونادیدنی و برطرف کننده ی پرده های ظلمانی است. عدد ابجد نور برابر با 256 می باشد.

«ناصر»

به قصه غلبه و پیروزی در تمام امور ذکر آن موثر می باشد. ناصر و نصر به معنی درست و صحیح و خوب یاری کردن است و کلمه ی ناصر و مشتقات آن متجاوز از 35 بار در قرآن آمده است. عدد ابجد آن 241 می باشد.(نصیر=35)

«واحد»

به جهت عزت یافتن، ذکر آن موثر می باشد. اسم احد خاص خالق است، به مخلوق احد نگویند و واحد گویند و واحد آغاز عدد است. واحد، اسم جامع الهی بر وحدانیت مطلق که در جمیع شئون خلقت است و واحد حقیقی، ذات حق تعالی است. حضرت امام رضا(ع) فرمودند: هر کس بر بالین مریض صد بار بگوید یا واحد شفا یابد.

«ولی»

 به جهت دوستی خلایق و ولایت شئون، ذکر آن موثر است. ولی به معنای ناصر و متوالی امر، سرپرست و دوست می باشد و به حقیقت بدان،که بندگی خداوند به دوستی اوست. "ولی" یعنی دوستدار مومنین به توحید و صاحب اختیار آنها در کارها و اعمال و کردار می باشد. ول و مشتقات آن متجاوز از 150 مرتبه در قرآن مجید، بکار برده شده است. عدد ابجد ولی برابر 46 می باشد.

«واسع»

به جهت دوستی با خلق و خویشاوندان، ذکر آن موثر است. بعضی گفته اند، واسع به معنای عالم است و وسع از توانگری و بخشش و توانایی در انسان است.(137 عدد ابجد)

«ودود»

به جهت صدق گفتار و ذکر آن موثر است. "ودود" به معنای دوست داشتن و نیز به معنای محبوب در قلوب اولیاء است. شیخ رجب برسی گوید: هر کس هزار مرتبه بگوید«یا ودود» و بر طعامی بدمد و به دشمن خود بدهد، آن دشمن دوست گردد. عدد ابجد «ودود» برابر 20 می باشد.

«وکیل»

به جهت حفظ حرق و غرق و زیان و ضرر، ذکر آن موثر می باشد. وکیل به معنای کارساز، کاردان، نگهبان و کافی به کار رفته است. یعنی همه ی امور بندگان بر او واگذار می شود. کلمه ی وکیل و مشتقات آن متجاوز از 70 مرتبه در قرآن بیان شده است. عدد ابجد وکیل برابر 66 می باشد.

«وهّاب»

به جهت حصول فرزند صالح، ذکر آن موثر است. وهاب به معنای بسیار بخشاینده از انواع نعمتها و عطایای ظاهری و باطنی است. شیخ رجب برسی گوید: هر کس در سجده بگوید«یا وهّاب» خداوند او را بی نیاز می نماید. و هرکس در نیمه ی دوم شب، سر برهنه دست به دعا بلند کند و صد مرتبه بگوید "یا وهّاب" خداوند فقر و بی چارگی را از او برطرف می سازد و او را بی نیاز می گرداند. عدد ابجد وهاب 14 می باشد.

«وارث»

به قصد نفوذ کلام ذکر آن موثر است. وارث به معنای همیشه باقی بودن است. هر کس هزار بار بگوید یا وارث حاجتش برآورده می شود. عدد ابجد وارث برابر با 707 می باشد.(برابر با عدد بهشت)

«وفی»

 به جهت وفای به عهد، ذکر آن موثر است. وفی به معنی وفا به عهد کردن، یعنی کسی که عهد خود را به جای می آورد. اسم «وفی» و مشتقات آن، متجاوز از 28 مرتبه در قرآن مجید بیان گردیده است. عدد ابجد وفی برابر با 96 می باشد.

«وِتر»

به جهت خلاصی از ذلت، ذکر آن موثر است. "وتر" فرد و یگانه است و هر چیزی را که فرد باشد، آن را وتر گویند. عده ای شفع را نفس و "وتر" را روح دانند. کلمه ی مبارک "وتر"، فقط یکبار در قرآن مجید بیان شده است. عدد ابجد وتر، برابر با 606 می باشد.

«هادی»

به جهت هدایت به کمال مطلوب، ذکر آن موثر است. هادی به معنی راهنما و دلیل و رهبر است. شیخ رجب برسی گوید: ذکر "یا هادی الخبیر المبین" در سحر ها و در حال گرسنگی و روزه داری، موجب هدایت مطلوب می گردد. هر کس بگوید"اهدنی یا هادی و اخبرنی یا خبیر بین لی یا مبین" نوری به دلش می تابد. کلمه ی مبارکه ی "هادی" و مشتقات آن متجاوز از 330 مرتبه در قرآن بیان شده است. عدد ابجد هادی برابر با 20 می باشد.

«هُو»

 به قصد نیل به اسرار حق تعالی، ذکر آن موثر می باشد. "هو" اشاره به آن حقیقت واحد بسیط است که از جهت عظمت و هویت و تجرد و بساطت، غائب از حواس است. گفته اند، اسم اعظم الهی 99 اسم است و مقدم بر همه ی اسماء، "هو" است. کلمه ی "هو" متجاوز از 477 مرتبه در قرآن مجید بیان گردیده و لذا گفته اند، اسم اعظم، «هو» می باشد. هر کس دوازده هزار مرتبه (12000) بگوید، «یا الله و یا هو» انس و جن و وحوش طیور با او انس گیرند و خواص اشیاء و علوم برای او کشف گردد. بسیار از عرفا معتقدند، اسم اعظم «الله» در این آیات می باشد."هو الله الذی لا اله الا هو/یا هو یا من لا هو الا هو/ هو الحی لا اله الا هو/ الله لا اله الا هو الحی القیوم/ الله لا اله الا هو الحی لا اله الا هو/ الله و لا اله الا هو الحی القیوم". عدد ابجد«یا الله یا هو» 99 است که برابر با همه ی اسماء الحسنی الهی می باشد. هرکس نیمه شب، 99 مرتبه«یا الله یا هو» بخواند، مستجاب الدعوه می شود. عدد ابجد هو برابر با 11 می باشد.

«برهان»

یکی از اسماء خداوند است 258 بار گفتن آن جهت راهنمایی شدن به حق، موثر می باشد. عدد ابجد برهان برابر با 258 می باشد.

«جاعل»

یکی از اسماء خداوند است. جهت شروع و آغاز امور و کارها گفتن آن موثر می باشد. عدد ابجد حروف جاعل برابر 104 می باشد.(برابر اسم مبارک عطیه با یاء مشدد)

«جامع»

یکی از اسماء خداوند، جامع می باشد و به جهت رفع فراق و جدایی، هر روز بین طلوعین (قبل از طلوع آفتاب و قبل از غروب خورشید) 114 مرتبه بگوید. عدد ابجد جامع برابر 114 می باشد.(کل سوره های قرآن). ذکر "یا جامع الشتات و یا جامع المتفرقین"را هر کس در نیمه شب 5000 بار بی فاصله گوید و اطاعت کسی را بخواهد، آن کس مطیع او گردد. بر این ذکر نگین انگشتر حضرت سلیمان نقش بود که همه چیز، مطیع او گردیده بود.

«حبیب»

یکی از اسماء خداوند است و به معنی دوست دارنده و دوست داشته شده و در دعا آمده"یا حبیب قلوب الصادقین" ای دوست دلهای راستگویان. ذکر"حبیب" جهت محبت در دلها، بسیار موثر می باشد. عدد ابجد حبیب برابر با 22 می باشد. (برابر کلمه مبارکه یا هو و ازدواج)

«حنان»

یکی از اسماء خداوند است به جهت تقرب خداوند،159 مرتبه گفتن "یا حنان یا منان" بسیار موثر می باشد. عدد ابجد حنان برابر با 109 می باشد.

«دلیل»

یکی از اسماء خداوند است. به جهت راه یافتن به حق، بسیار موثر است. ذکر "یا دلیل المتحیرین" به جهت راهنمایی یافتن بسیار نافذ است. عدد ابجد دلیل برابر با 74 می باشد.

«دافع»

یکی از اسماء خداوند است. "دافع" یعنی بازدارنده، ضررها را خداوند از خلائق دفع می کند ذکر "یا دافع البلایا" جهت رفع بلا موثر است. عدد ابجد دافع برابر با 155 می باشد.

«ستار»

یکی از اسماء خداوند است. ذکر آن برای پوشنده ی عیبهای خلق نافذ می باشد. گفتن یا ستار 1061 مرتبه جهت حفظ آبروی خوب است. عدد ابجد ستار برابر با 1061 می باشد.

«ضار»

یکی از اسماء خداوند است. برای رساندن خواری و درد به هر جبار و سرکش ذکر آن موثر است. خواندن"یا ضار یا نافع" با هم بهتر است. عدد ابجد ضار برابر با 1001 می باشد.نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

[ چهار شنبه 9 بهمن 1392برچسب:اسما الحسنی,

] [ 20:26 ] [ رضا شاملو ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه