اسما حضرت ادریس علیه السلام بسیار قدرتمند****

نام های پر برکت خداوند وتاثیرات روح بخش

آشنایی با کلام خداوند و نام های پربرکت

 

شرح و فواید و خواص چهل اسماء حضرت ادریس علیه السلام

 

این نسخه از اسرار علم الهی می باشد و چهل اسم از اسما باری تعالی است که

 

 هیچ کس از بنی آدم نباشد که بدان محتاج نباشد و جمله ارواح و اجسام از ملائکه

 

و جن و انس و نجوم و سیارات و اهل زمین و هوش و طیور و هر چه خدای آفریده است

 

 همه فرمانبردار این اسماء اند و شیخ هرگز این اسماء از خود جدا نکرد و پیوسته در

 

خواندن مواظبت نمود و چندین عجایب و غرایب از قوت این اسماء به خلوت بدید و از آن

 

جمله فرمود که هر کس در خواندن این اسماء مداومت نماید دل و جانش روشن شود و

 

اسرار غیب بر او کشف شود چنان چه از ضمایر جمله مخلوقات به او خبر دهند .

 

و گویند این نوشته حضرت ادریس علیه السلام بوده و پس از غیبت او مخفی گشت و

 

بعد ها جویندگان حقیقت و دانشمندان و عالمان آن را کشف کردند و از وی عمل های

 

عجیب مشاهده کردند .

اسما حضرت ادریس علیه السلام

۱. سبحانك لا اله الا انت يا رب كل شي ووارثه

هرگاه كسي خواهد نزد حاكمي رود بايد 17 مرتبه در برابر روي او بخواند وبر خود بدمد 

 وقتي كه حاكم او را ببيند محبت او در دل حاكم افتد  يا اگر اميد به مطلب 13 مرتبه ب

خواند بخوبي ميسر شود و اگر  مطلوب با طالب نسازد و سركشي كند بايد طالب غسل

 كند و جامه پاك در تن بپوشد و 41 مرتبه بر شيريني بخواند و بدمد و به خورد مطلوب

دهد و او مطيع طالب شود و بايد اين كار را با اعتقاد درست و صدق دل كافي انجام دهد

۲. يا اله الالهه الرفيع جل جلاله

اگر كسي فقير باشد و در نظر مردم بي اعتبار شود بايد 20 روز و هر روز بعد از نماز صبح 15

 مرتبه بخواند و در نظر مردم بزرگ شود و در رزق و روزي بر او گشوده شود و بين مردم عزيز

 شود و بايد در اين مدت با طهارت و لباس پاك باشد

3. يا الله المحمود في كل افعاله و فعاله

اگر كسي روز جمعه وقت نماز ظهر غسل كند و وضو بگيرد و به مسجد جامع برود و

بعد از نماز به هر مرادي  كه در دل دارد 200 مرتبه بخواند و با اعتقاد اين عمل را انجام

 دهد و به آن شك نياورد

4. يا رحمن كل شي و راحمه

اگر كسي بد خلق باشد و مردم از خلق بد او به زحمت بيافتند و خواهند او سليم شود

 بايد از پنهاني او اين اسم را بر حرير سفيد با مشك و زعفران بنويسد و بنام و نام مادرش

 به بجد كبير و در مكاني پاك دفن  كند در نهاد وي اصلاح شود و اگر براي محبت بنام

مطلوب 3 روز روزه بگيرد و هر روز 500 مرتبه اين اسم را بخواند و بعد از 3 روز به حمام

رود  كه درب آن مقابل قبله باشد غسل كند و جون بيرون آيد اين اسم را بر كف دست

راست بنويسد  و در برابر مطلوب برود و دست در سينه نهد از عشق بيقرار گردد و بايد

 در كار حلال انجام شود

5.   يا حي حين لا حي في ديموميه ملكه و بقائه

اگر كسي مريض شود و اميد شفا نباشد اسن اسم را بر كاسه چيني با مشك و

زعفران بنويسد  و با آب نيسان و گلاب بشويد و آن را با نبات 3 روز بخورد مريض بدهد

  بزودي شفا يابد باذن الله و به صدق دل بخورد حق تعالي به بركت اين اسم او را نعمت

 بسيار دهد و عمر طولاني به او عطا فرمايد

6.   يا قيوم فلا يفوته شي من علمه و لا يوده

اگر كسي كند ذهن باشد و زود فراموش كند بايد 7 روز هر روز27 مرتبه اين اسم را

بخواند و اگر بعد از نماز صبح باشد بهتر باشد دلش را بيدار و روشن كند چنانكه هر چه

 بشنود ياد بگيرد و چند معني ديگر از مغيبات بر او منكشف شود و اگر چيزي گم كرده

 باشد شب دوشنبه 40 مرتبه به نيت آن چيز گم شده بخواند چون در خواب با خبر شود

از حال چيز گمشده و اگر شب برمال خود بدمد از دزد و حرامي ايمن شود

7.   يا واحد انت الباقي و انت اول كل شي و واجده

اگر كسي را فكري فاسد بر وي غلبه كند و او بخيل شود و از افكار آن شخص مردم به

زحمت افتاده باشند بايد اين اسم را را بر او بخوانند و آن افكار از او دور شود و اگر كسي

 از دشمن بترسد بايد بعد از هر نماز 50 بار بعد از اتمام نماز تكرار كند و دشمن بر او

رحيم شود  و هيچ گزندي به نرسد

8.   يا دايم و لا زوال المكه

اگر كسي خواهد در كارش ثابت قدم شود بايد 3 روز روزه بگيرد و هر روز 50 بار اين

 اسم را بخواند به نيت ثابت قدم شدن و گر كسي خواهد كه حاكمي در دولت پايدار

بماند اين اسم را در شب 27 ماه رمضان بر اگشتري زري نقش كند و در انگشت كند

 اما بايد  با طهارت و لباس پاك باشد و ساعت نيك اختيار كند

9.   يا صمد من غير شبه فلا شي كمثله

اگر كسي حرام روزي باشد و كار گناهي كرده باشد اين اسم را بخواند و به نيت آن

 شخص 3 روز روزه بگيرد و ايشان را 3 روز  دعوت كند و دعوت وي در ساعت مشتري

 باشد سالم شود و هر روز اين اسم را 1000 مرتبه تكرار كند در اين مدت 3 روز ترك

حيواني كند  و پاكيزه باشد به اذن خدا اصلاح شود و اگر ميان زن  و شوهري  ناسازگاري

 باشد اين اسم را بر كاسه چيني نوشته با مشگ و زعفران و با آب نيسان  بشويد و بر

روي شيريني ريخته و به خورد آنها دهد بين مطلوب اصلاح مي گردد و يا اگر بر پوست آهو

 به مشك و زعفران نويسد و در موم كه در عروسي سوخته باشد بگيرد و در كوزه آب اندازد

 تا ايشان بياشاماد الفت و محبت در ميان آنها پديد آيد

10. يا بار فلا شي كفوه يدنيه و لا امكان لوصفه

اگر كسي خواست از زبان بد گويان در امان باشد  اين اسم را بر لوحي سربي نقش كند

و آن را در شكم ماهي نهد و ماهي را در زمين پاك دفن كند  و بايد نام بدگويان را بر آن

بنويسد از زبان بدگويان در امان مي ماند و اگر 40 روز هر روز 40 مرتبه بخواند به هر

مرادي كه در دل دارد برسد و اين عمل را بايد با صدق انجام دهد  و با ايمان كامل باشد

11. يا كبير انت الذي لا تهتدي القلوب و العقول لوصف عظمته الا بهداك

هر گاه كسي از چشم حاكم افتاده باشد و يا از كار بركنار شده باشد و يا دشمن بر

 او ظفر يافته باشد بايد اين اسم را بخواند و بايد 7 روز روزه بگيرد و در اين مدت تا

مي تواند اين اسم را در مكاني خلوت و پاك باشدو چيزي خوش بو بخور كند و بعد از 7

 روز به كار برگردد باذن الله نظر رحمت از سوي خداوند و خلق بر وي جاري شودو و بر

دشمنان ظفر يابد و دولت بر وي روي آورد به شرطي كه مطيع اين اسم باشد

12. سبحانك انت الذي لا اله الا انت اني كنت من الظالمين فاستجيبنا له و نجيناه

من الغم و كذالك ننجي المومنين . اللهم نجنا من همومنا و غمومنا و فرج عنا كروبنا

 و يسر حسابنا و نجنا من العذاب القبر و احوال يوم قيامه و ادخلنا الجنه بفضلك و كرمك

 و نتوسل اليك بنبينا محمد (ص) ان تغفر ذنوبنا و تستر عيوبنا و ان ترحم كبيرنا و

صغيرنا برحمتك يا ارحم الراحمين و الحمد لله رب العامين و صلي الله علي سيدنا

محمد و علي آله و صحابه اجمعين

اگر كسي رنجور خاطر باشد و به دنيا دلسرد باشد و هميشه در دل غمگين و رنجور حال

باشد و بر او سحر اثر كرده باشد بايداين اسم را بر هفتجوش نقش كند و با خود  دارد

13.  يا زاكي انت الطاهر من كل آفت بقدسك تقدست باسمائك و لا اله غيرك

اگر كسي  خواهد اين اسم را دعوت كند بايد روز چهار شنبه در صبح سحر غسل كند و

جامه پاك و سفيد يا سبز بپوشد و در مكاني پاك و خالي نشيد دور از مردم و بخور

بسوزاند  به گل سرخ و عود و زعفران و سنبل و اين اسم را 1050 مرتبه يك نوبت بخواند

بدون اينكه لحظه اي قطع كند و به خداوند توكل كند و انديشه فاسد در دل راه ندهد تا

علامات از چيزي ظاهر شود بايد نترسد و علامت آن بود كه 7 تن از ارواح ظاهر شوند

همه جامه سبز پوشيده اند و كلاه بر سر دارند  چون كلاه تركان برابرت بايستند و سخن

نگويند بايد تو نيز سخن نگويي و همچنان به خواندن مشغول باشي چنان كه در سخن

 تو آيند و گويند اي آفريده تو را چه كار مهم آمده است  و چه مي خواهي  و ما را چرا

 رنجور مي داري و تو در جواب مي گويي اي آفريدگان خداوند تعالي از شما راضي باد

خداوند مقصود من اكنون آنست كه به قوت اين اسم مرا هم از كار خير و شر كه واقع

 مي شود با خبر شوم معاون من كيست ؟ و حاجت مرا چه كسي كمك مي كند تا

روا شود آنان با تو الفت گيرند و دعوت تو را اجابت ميكنند ديگر مرتبه ايشان را تواضع

نمايند برخيز و دست بر سينه بگذار و بگو چنان كه شما مرا گرامي مي داريد حق تعالي

  شما را گرامي مي دارد  اكنون ميان من و شما نشاني باشد كه وقت حاجت شما را

 طلب كنم كه حاجت مرا روا كنيد و به اذن خدا آنان گويند كه حاجت به نشان نيست

عرض من به نشانيست كه حاجت به دعوت نباشد ايشان چون نام  دعوت  بشنوند

مهري به شما مي دهند ملنند بيضه مرغ و خط سبز بر آن نوشته آنرا بستان و بوسيده

 و بر ديدگانت بگذار و بر روي سرت بگذار و بگو اين خط مرا بياموزيد تا بتوانم بخوانم و

 خاصيت آنرا بياموزم و به من ياد بدهيد و نيز بايد كه آن مهر را از چشم حسود وفاسد

 پنهان داري و هميشه در كنارت داري و فروتن شويد و به آنان جواب بده كه رحمت

شهيدان خداوند بر شما باد به سلامت تا وقت حاجت  هر وقت كه احتياج بود 7 مرتبه

 اين اسم را بخوان و بايد كه در آن هنگام بخور كرد و جامه پاك پوشيد و بدن طاهر

باشد و در مكان خلوت باشيد

14. يا كافي انت الموسع لما خلقت من عطايا فضلك

هر گاه كسي اميد به فرج در كاري از كسي نداشته باشد اين اسم را بر ورقه اي از

پوست آهو با مشك و زعفران نوشته بر جلو بالاي درب منزل آن كس پنهان كند اميد

 او برآورده شود و به مطلب مرادخواهد رسيد و اگر به نيت رزق و روزي بركت منزل يا

 مغازه آويزان نمايد در بركت و رزق و روزي بر او گشاده شود چنان شود كه مردم گويند

 كه خاك در دست وي زر شود و هرچه خواهد به مراد دل او شود و اگر علم خواهد بايد

 در ساعت نيك مانند زهره يا مشتري يا شمس كه قمر در برج دلو باشد بر كاغذ خطاطي

 به مشك و زعفران اسم را حرف حرف بنويسد و به موم بگيرد و در آب كوزه اندازد و از آن

 آب بخورد مراد او حاصل شود

15. يا نقيا من كل جور لم يرضه و لم يخالطه في افعاله

اگر كار كسي بسته شده باشد و از تمام جهات درب فتح وپيروزي بر او بسته شده

باشد و هيچ كار او به مراد دل نرسد و فرومايه و سرگردان و آواره شده باشد و در نظر

مردم حقير شود بايد 40 روز نيت در دل كند و در اين مدت مشغول به دعوت اين اسم كند

 و در خواندن تنها و پاك و طاهر و ترك حيواني كند و غذا نبات خورد و هر 40 روز اسم را

خوانده قيام كند و از مدم بايد دور باشد و سپس در هفته اول يا دوم علاماتي بر وي

ظاهر شود از عالم غيب و اين علامات به 7 نوع پديد آيند

علامت اول:چون روز بگذرد و اين اسم را حدود 6000 مرتبه خوانده باشد جمله عالم بر

چشم او سبز شود و خود را جامه ايي سبز ببيند تا روز هفتم چنين بيند

علامت دوم : دو تن از ارواح به او رسند و گويند اي فرزند آدم چه عرض داري ؟ از اين دعوت

 مقصود تو چيست ؟ و تو برخيز و به كار خود مشغول شو نباشد كه نقصاني يا خلالي به

 تو رسانند و تو را چند نوع نصيحت مي كنند  چنان كه آنان تو را صحبت به غلط اندازي

 وادار مي كنند اما تو هرگز توجه نكن و به كار خود ادامه بده و اين اسم را بلند تر بخوان

 آن دو تن غيب مي شوند بايد دل قوي كني و نترسي و در آن مندل نشسته ايي باقی

 بماني و بخور بسوزان و بخوان و به كار خود ادامه بده

علامت سوم : روز سيزدهم ناكه مرغ سبزي بيايد و بر سر تو نشيند و بانگ كند از او نوع

 مرغ ديگري كه كوچك باشد در اطراف صدا و آشوب بوجود مي آورد هر گز توجه نكن آن

مرغ كه بر سر تو نشسته بود مقداري از پر خود را بر سر تو مي ريزد و بانگ عظيمي

 مي كند و تو بايد نترسي  و به خواندن ادامه بدهي و بلند تر اسم را بخواني پس از آن

 مرغ و مرغ ديگر غيب مي شوند و دو مرتبه تو دل خود را قوي كرده و به كار خود ادامه

مي دهي

علامت چهارم : روز هفدهم  اين اسم را به طريق اولمي خواني و در هنگام عصر در

خلوت تو شخصي پديد آيد و در آنموقع پوشيده است به شكل درويشان مي آيد و او

مردي است قوي هيكل و خال بزرگي در سمت راست صورتش وجود دارد و گيسوي او

 سياه است و سبز فرو گذاشته چون در آيد سلام كند بايد بر خيزي و جواب بدهي و

 اعزاز و اكرام به جا آري اما بيش از سلام ديگر چيزي نگويي تا دعوت گسسته نشود

آن شخص دير زماني در برابر تو ايستد و از هر دري سخن گويد بايد كه به جواب او

مشغول نشوي  و از خواندن دعوت غافل نشوي و اگر با او سخن گويي بيم ضرر به

شما خواهد رسيد  و ادامه بده

علامت پنجم : روز بيست و هفتم شماير همه مردم بر تو منكشف مي شود و از حال

خلقت خدا از جمله جن و انس با خبر شوي كه به كجا مي روند و مي آيند و چه در دل

دارند اما شرط آنست كه اين اسرار را ظاهر نكني تا دعوت تمام شود

علامت ششم : روز چهلم در خلوت شب در چراغ داني سبز چراغ بر افروزي به روغن

زيت و ياسمن تا هفده شب چنين كني و بايد سوره جن  را از اول تا آخر بخواني 17

مرتبه و هر مرتبه كه مي خواني از آيه آخر به اول يعني از آيه آخر شروع به اول مي كني

 و يعني آيه 28 را بيست و هشت مرتبه آيه 27 را بيست و هفتم مرتبه و .... تا آيه اول

را يك مرتبه و هرگاه و هر دفعه بر چراغ مي دمي و بسم الله الرحمن الرحيم را حذف مي

كني و نمي خواني آنگاه چهار شخص يا شخصي در پيش مندل پيدا مي شوند و گويد

 اي فرزند آدم از اين انديشه بگذر از ما هر چه خواهي و منظورت تو از اين دعوت چيست ؟

 و تو در جواب مي گويي نام تو چيست ؟ و فقط نام او را در مرحله اول مي پرسي و در

 شب بعد احضار مي كني و مشكل و كار خود را عنوان مي كني و به تو مي گويد اگر

عاشقي تو را به معشوقت مي رسانم و اگر علم مي خواهي به تو مي آموزم و اگر

 دشمن داري او را هلاك مي كنم  و اگر مقصودي داري تو را به مقصود مي رسان و .....

و تو هرگز به او جواب نمي دهي تا زماني كه سوگند ياد كند و حاضر شود آنچه مراد

توست به تو بگويد و به خواندن مشفول مي شويو از مندل خارج نمي شوي تا روز

چهلم ناگاه غلامي در آن روز ظاهر مي شود

علامت هفتم :چون اين غلبه پيدا شود خواه روز باشد خواه شب چندين مشعل و

شمع ظاهر شود و فوج فوج به لكري در آيند و هريك به صورتي و سلاحي و مركبي

كه جهان از ايشان به تنگي آيد بايد كه از ايشان نترسي و دل نگهدار و به خواندن

مشغول باشي و به خود داري تا زبانت نلرزد  ناگه كوكبه سلطان در رسد و سوار

مهيبي باشد بر شيري نشسته و مار عظيمي نثار بر گرفته و او ملك ارواح مي باشد

 و چندين هزار پري در فرمان او باشند و بر تو سلام مي كنند  بايد برخيزي و جواب

 سلام او را به رسم بندگان بدهي و او نيز دست بر سينه گذاشته و سلام مي دهد

 و او گويد اي فرزند آدم مقصود چيست ؟ گويي اي مقرب خدا كه بر آسمان و زمين

حاكمي  از تو خشنود باد چنانچه به دعوت من آمدي  مرا مشر كردي اكنون  مرا مراد

 آنست كه مرا به مقدم لشكر خود بداني و در تمام احوالات معاونت من كني و از

خزائن غيب مرا با خبر كني و چون اين صحبت را از تو قبول كرد  و به مقدم لشكر قبول

 كرد و او تو را در حكم خود آرد و فمان بردار تو شود بسيار عجائب از تو پيدا گردد و

جميع مخلوقات رو به تو آرند و چون فرصت يابي بگو اي ملك ارواح بدان و برايم نامه ايي

 به خط خود بنويس و به من بده تا به وقت حاجت تو را ياد كنم مرا ياري كني و چون

با عهد تو موافقت نمايد به رسم تشريفات جامه خود را به تو هديه دهد ئ از نظر تو

غايب شود و بايد سوره فتح را بخواني و از مندل به سلامت خارج شو

16. يا منان يا ذالاحسان قدعم كل خلائق منه

اگر كسي در دست ظالمي گرفتار باشد  و از ظلم به تنگ آمده باشد  يا در حبس و

 زندان گرفتار باشد براي نجات بايد اين اسم را 20 روز و هر روز 1000 مرتبه بخواند و اين

 اسم را تسبيح كند كه اين اسم را تسبيح اعظم مي خوانند به فرمان خداي تعالي از

 آن ظالم و از حبس نجات يابد و بايد اين اسم را بازيچه نگيرد  و شرط آن است كه نماز

 پنج گانه را به جا آورد و طاهر و پاك باشد و در امر خدا شك نياورد تا موفق شود و اين

عمل را بايد با ايمان كامل انجام دهد و هر روز صدقه اي در راه خدا به فقير و مستحق عطا كنيد

17. يا حنان انت الذي وسعت كل شي رحمه و علما

اگر كسي قرض بسيار داشته باشد اين اسم را بسيار بخواند و از قرض و بدهي رهايي

 يابد و به هر كار كه توجه كند نيكي ببيند و اگر وقتي آفتاب در شرف (شرف الشمس)

باشد بنويسد در كاغذ زرد و به حروف نويسد و سپس همراه خود نگه دارد هرگز محتاج

 نشود و عمرش با بركت و رزق بگذراند و اگر در مغازه يا خانه اي اين اسم را بر لوحي

 زيبا نويسد و نگه داري كني به بركت اين اسم در آن منزل يا خانه بركت نازل خواهد شد 

 و هر روز 110 مرتبه در آن  مغازه يا خانه خوانده شود به مدت 40 روز تا در حق شما

اجابت شود و از بركت آن بهره مند شويد

18. يا ديان كل العباد يقومون خاضعين لهيبتك و رغبتك

اگر كسي به اين اسم مداومت كند و تجارت كند و وديعه اي به كسي بدهد و يا پول

به كسي قرض بدهد اين اسم بر حرير سفيد با مشك و زعفران بنويسد و بر سر آن

وديعه نهد و آن پول را به آن شخص بدهد به سلامت باز مي گرددو در هر خانه و سفر

كه اين اسم را همراه داشته باشند از دزد و جراحت ايمن ماند و اگر بر پارچه اي از تبرك

خانه كعبه نويسد و همراه خود نگه دارد و با آن پارچه در گور نهند از بركت اين اسم

 هرگز در قبر نترسدو سلامت بماند و اگر كسي را برص داشت و مريضي همچون اين

 داشت اين اسم را با خود دارد خداي تعالي درب خانه آن كس رحمت و شفا فرستد

و بر ديوار جنب قبله پنهان كند و اگر در حق كسي سحر كنند باطل شود

19. يا خالق من في السموات و الارض و كل اليه معاد

اگر كسي غايب باشد و از احوال او خبر نباشد اين اسم را به نيت آن غايب 70 مرتبه بخواند

 و بعد از آن بر ورق آهو نويسد با مشك و زعفران و شب در زير بالين نهد در آن شب وي را

 در خواب ببيند كه او زنده است يا مرده و يا چگونه زندگي مي كند و اگر به نيت هر غايبي

 بخواند به شب شنبه 70 نوبت آن غايب بزودي به خانه رجوع كند و بايد اين عمل را با اعتقاد

 انجام دهد و هر كاري را كه خواهي شروع كني اگر در اول كار اين اسم را بسيار تلاوت

كني با فتح و پيروزي و سريع به مقصد مي رسي و بايد به اين اسم شك نكني

20. يا رحيم  كل صريح و مكروب و غياثه و معاده

اگر كسي خواهد كسي را از عشق خود بي قرار كند بايد كه اين اسم را بر كاغذ

خطاطي بامشك و زعفران  بنويسد و بر كنار جويي كه آب بسيار دارد بايستد و 40

مرتبه اين اسم را بخواند و كاغذ را در آب اندازد به نيت آنكس كه خواهد عاشق شود و

 هركس كه اين اسم را بر آب بخواند و به خورد هر كس بدهد دل او روشن شود و ايمان

 او تازه گردد و با ايمان شود  و اگر اين اسم را بر كاغذ نوشته و آن را در باغ و مزارع دفن

كند بركتي پيدا كند كه نتوان گفت و خواص اين اسم بسيار است كه به طور اختصار در

 اين جا گفته شد

21.  يا تام فلا تصف الا لسن كنه جلاله و ملكه و عزه من خواصه ارتفاع المقدار و الغيوبه

عن الابصار فمن اراد الرفعة العليةفليواظب علي قراءة

اگر كسي خواهد در بين ملوك و سلاطين مقام پيدا كند بايد 12 روز روزه دارد و هر روز

 2025 مرتبه اين اسم را دعوت كند و بر خواندن اين اسم مواظبت نمايد چنانچه هر

 روز بعد از اذان صبح تا وقت چاشت مشغول گرددو در اين ايام حيواني نخورد و با مردم

 كمتر سخن گويد و بخلوت نشيند بعد از آن به هر كه حرفي بزند حرف او را قبول كند

 و به درجه رفيع رسد و روز به روز كار او بالا گيرد و اگر اين اسم را 41 روز بخواند هر روز

 7000 مرتبه و در اين ايام حيواني نخورد تسخير ارواح و سلاطين كند و مراد او حاصل

شود و غني شود

22. يا مبدع المبدعات لم يحتج في انشائها معينا من خلقه

اگر كسي خواهد كه بر حقايق علوم غريبه و رموز گنجها بدايع رسد و از غيب خبري بر

او كشف شود اين اسم را هر روز 99 مرتبه بخواند

23. يا علام الغيوب فلا يؤده شي من خلقه

هر كس كند ذهن باشد اين اسم را زياد بخواند ذهن او روشن شود و اگر كسي خواهد

 اين اسم را دعوت كند هر روز 1001 مرتبه بخواند دولت به او روي آورد

24.يا حليم يا ذاالاناة فلا يعادله شي من خلقه

هر كس اين اسم را زياد بخواند در بين مردم محبوب شود ئ اگر اين اسم را بر چيز

خوردني مانند سيب بخواند و بدمد به هركه دهد اآن شخص مطيع او شود و اگر به

نيت محبت به كاغذ خطاطي با مشك و زعفران در ساعت مشتري بنويسد و بر بلندي

 آويزان كند

25.  يا معيد ما افناه اذا برز الخلائق لدعوة من مخافته من خواص الجمع

بين المتفرق و العز بعد الذل فمن اراد الجمع بعد الفرقة

اگر كسي روزگار از دستش رفته باشد بايد بعد از هر نماز 301 مرتبه بخواند و به آن

شك نياورد

26. يا حميد الفعال يا ذالمن علي جميع خلق بلطفه من خواص اجابة الدعا و التقدم

بعد التاخر و قهر الاعداء فمن اراد ذلك

هرگاه در ميان ملتي شادي نباشدبايد به خواندن اين اسم مداومت كنند و شك نياورند

27. يا من هو العزيز المنيع الغالب

اگر كسي اين اسم را بخواند و يا بنويسد و نزد خود نگه دارد در ميان خلائق عزيز شود

 و دعوت اين اسم چنان است كه 25روز حيواني نخورد و هر روز 3200 مرتبه اين اسم

را بخواند و بعد مطلوب را بخواهد

28. يا قاهر يا ذاالبطش الشديد انت الذي لا يطاق انتقامه

اين اسم حاصيت زياد دارد  ولي بايد به اختصار بيان كنم اين اسم عظيم الشان است

 بطوري كه خداوند جهان را به قدرت اين اسم آفريده و گويند عزرائيل به قدرت اين اسم

 جان گيرد و اگر در جنگ 71 مرتبه بخوانند پيروز شوند

29. يا قريب ما متعال فوق كل شي علي ارتفاعه

اگر كسي با بزرگي معامله داشته باشد و آن فرد بزرگ مقام حق او را ندهد بايد به

زيارت متبركه برود و 3 روز 2 ركعت نماز كند و در هر ركعت بعد از فاتحه 3 مرتبه سوره

 انا انزلناه را بخواند و چون از نماز تمام شد 125 مرتبه اين اسم را بخواند و از خداند

خواهد كه به خاطر اين اسم اعظم در دل فلان كس اندازد كه حق او را بدهد

30. يا نور كل شي و هداه انت الذي فلق الظلمات نورك

اگر كسي خواهد در ميان مردم عزيز شود يا گم نام شود 28 مرتبه در روزي كه منازل قمر

است آن روز 40 مرتبه به نيت آن بخواند و اگر خواهد گدا را پادشاه كند بايد با خلوص نيت بخواند

31. يا مبدي الوري و معيده بعد فنائه بقدرتك

اگر چيزي بسته شده باشد بايد بر پوست آهو نويسد و در آب رود خانه اندازد يا در

سقف مسجد نهد

32. يا جليل يا متكبر علي كل شي و يا من العدل امره و الصدق وعده

اگر كسي زير دست باشد و خواهد بالا دست شود بايد روز يكشنبه جامه پشمي

پوشد و به صحرا رود و روزه باشد و در سمت باد بايستد و اين اسم را 1700 مرتبه بخواند

و دعوت اين اسم چنان است كه بايد 7 شبانروز  دائم اين اسم را بخواند و از خداوند آزادي

 كسي را بخواهد

33. يا علي جلالك الشامخ فوق كل شي علي ارتفاعه

 اگر كسي مداومت بر اسماء ادريسي كند تا به اين اسم رسد هر چه در دل داشته

 باشد بر آورده شود مثلا بخواهد باران بيايد

34. يا قدوس يا طاهر انت الذي ازلت الظلمات بنور هداك

اگر كسي دشمنان بسياري داشته باشد بايد اين اسم را 40 مرتبه بخواند و بر دشمنان

بدمد دشمنان او نابود شوند اگر مريض باشد بخواند و بر خود بدمد شفا يابد

35. يا محمود في كل افعاله فلا تبلغ الاوهام كنه ثنائه و مجده

اگر كسي منزوي شود بر اين اسم مداومت كند قوي شود و مردان غيب بر او روي آورند

 دعوت اين اسم چنين است كه بايد 40 روز با كسي سخن نگويد هر روز هر چه مي تواند

 بخواند و صاحب دعوت هر كاري مي تواند بكند

36. يا كريم يا ذالعفو و العدل انت الذي ما كل شي عدل وجوده

هر كس اين اسم را زياد بخواند در عالم معرفت مشهور شود

37. يا عظيم يا ذالثناء الفاخر و ذالعز و المجد و الكبرياء فلا يذل عزه

هر كس گناه زياد كرده باشد و اگر خواهد از اهل بهشت شود بايد اين اسم را زياد

بخواند و اگر بر كفن مرده نويسند از فشار قبر آسوده شود

38. يا عجيب فلا تنطلق الالسن بذكره و ثناء

اگر كسي بخواهد ثروتمند شود بايد اسم را زياد بخواند

39. يا غياثي عند كل قربة و مجيبي عند كل دعوة و معاذي عند كل شدة

      هر كس اين اسم را با خلوص نيت 40 مرتبه بخواند به هر مرادي كه بخواهد برسد

و از علم و حكمت بر دل و زبان وي جاري شود

40. يا قريب يا مجيب و يا مدني كل شي قربة

اگر كسي در كار خود فرو ماند و كسي به فرياد او نرسد بايد اين اسم را هر روز 90 مرتبه

بخواند .

من الله توفیقنظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

[ چهار شنبه 16 بهمن 1392برچسب:اسما حضرت ادریس علیه السلام بسیار قدرتمند****,

] [ 8:53 ] [ رضا شاملو ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه